TowerSplash

Genel Bakış

 

Tower 7, Betonarme, Çelik ve Ahşap yapıların statik ve dinamik analizleri için kullanılan bir inşaat mühendisliği yazılımıdır. Tower 7, düzlemsel ve uzay çerçeveli yapıların analizi için kullanılan grafiksel bir programdır.Tower 7, yapı mühendislerinin dizayn kalitesini ve hızını arrtırılmasını kapsamlı, kullanılması kolay ve anlaşılır donanımlı ve kuvvetli araçlar ile sağlamaktadır. Tower programının son versiyonu Version 7, kadrosunda son yönetmeliklerle ve teknolojilerle ilgili gelişmeleri bilen ve takip eden, uzun yıllar tecrübeye sahip uzman ekip, mühendisler ve en ileri program yazılımcıları ile oluşturulmuş yüksek performanslı bir inşaat mühendisliği yazılımıdır.

Resim Galerisi

Temel Özellikler

• 1. Ve 2. Mertebe teorilerine göre static etkilerin analizi. 
Yapı stabilitesinin hesaplanması (Kritik burkulma boyu ve kritik yüklemenin berlirlenmesi) 
• Yapının doğal değerlerinin hesaplanması.(Yapının form ve salınım periyodlarının bulunması
• Çeşitli Ülke kodlarına göre Deprem yüklerinin hesaplanması. (JUS, EC8, SNIP, ...). "TS500-2000 VE TDY2007 Kod yönemelikleri eklenecektir."
• Sonlu elemenaların otomatik olarak ağ (mesh) olarak elde edilmesi.
• Modeldeki tüm node lara ait kütlelerin otomatik olarak elde edilmesi.
•Bina inşaatının tanımlı mertebe etkisinin analizi.(Prefabrik yapılar, kompozit yapılar vb.) 
•Prefabrike döşeme yapılarının Ortotropik plaka yöntemi ile modellenmesi. 
• Değişiken kesitlere sahip kiriş ve kolon tanımlanması.(Guseli Kirişler, prizmatik kolonlar, lamine tahta kirişler vb.) 
• Kiriş düğüm noktalarında rijit bağlantıların modellenmesi.(Kirişlerde offset –net açıklıklarda diagramlar)
• Kolon ve kirişlere merkez eksenden kaçıklık verilebilme olanağı
Öngermeli yapı elemanlarının etkilerinin analizi.(İsteğe bağlı kablo geometrileri ve Öngerme güç kaybı hesabı). 
• Elastik zeminlerde temel çözümü. 
• Yük hareket yönlerinin ve karakterlerinin tümüyle isteğe bağlı olarak atanab,lme olanağı.
• Canlı yükler sebebi ile meydana gelen etkilerin analizi.( İsteğe bağlı olarak çizgisel veya bölümsel canlı yüklerin tanımı.) 
• Doğal fenomenler sebebi ile döngüsel simetrik yapılardaki yüklerin otomatik olarak hesaplanması.(Öz ağırlık, basınç, su, Zemin, rüzgar).
• Mesnet yerdeğiştirmelerinin ve ısı etkileri sebebi ile hesaplanması. 
• Betonarme Yapıların otomatik olarak boyutlanması. (JUS, EUROCODE, SNIP, ACI, DIN, BS, SIA, etc.) structures. “TS500-2000VE TDY2007 yakında eklenecektir”
• Çelik Yapıların otomatik olarak boyutlanması. (JUS, EUROCODE, SIA). 
• Ahşap yapıların otomatik olarak boyutlanması. (JUS, EUROCODE). 
• Yüksek kalitede ve kolay bir şekilde dizayn dökümanlarının grafik şablonları, metin yazıları ile üretilmesi olanağı.

Grafik Arayüzü

• Çizim için isteğe göre düzlem tanımlaması yapılması.
• Düzlemsel ve uzaysal çizimlerin eş zamanlı kullanımı.
• Çizim içindeki noktaların tam ve hassas olarak seçilmesi( Çoklu kriter ve dinamik osnap aracı ile birlikte)
• Dinamik zoom ve pan özellikleri. İzometrik görünümde dinamik döndürme seçeneği (orbit kullanımı).
• Yapı elemanlarının çizim içinde manupile edilmesi.( Döndürme, kopyalama, aynalama şeklinde kopyalama, ileri/geri butonları ile yapı sistemde yapmış olduğunuz işlemleri ilk haline getirebilirsiniz, vb.). 
• Yapının Dikey elemanların otomatik olarak üretilmesi. 
• Döngüsel simetrik şekle sahip yapıların otomatik üretilmesi.(Helezonik, koni, küre, tonoz) 
• Çizimlerin blokları ile çalışma( isteğe bağlı olarak modelin seçili bölümlerinin girilmesi ve kayıt edilmesi.) 
• İsteğe göre yapı elamalarının tüm yapı içinden gruplanması ve modeldeki giğer yapı elamanlarının silinmesi( sadece kolonlar, perdeler, tipik döşeme yapıları, gövde çubukları, ana ızgaralar, vb. görünen elemalar) 
• Modelin görselleştirilmesi(Direct-X render ve yapının içinde kamera il