Komple Temel Çözümü 

RISAFoundation, Radye temel, kirişli temel, kazıklı temel, istinat duvarları, sürekli ve tekil temeller gibi tüm temel tiplerinin optimize edilmesini ve çözme kabiliyetini verir.

 RISAFoundation, ayrıca RISA-3D ve RISAFloor ile bütün ve tam olarak entegre olarak, komple bir yapı dizaynı çözümü sağlar. İster standalone olsun ister RISA-3D/RISAFloor içinde çalıştırın,RISAFoundation ile eşsiz kullanım kolaylığı, çizim karakterini ve esnekliği, temel sitemleri için dizayn ve optimizasyonunu sağlar. Otomatik “mesh” üretilmesi, kalın tabaka modellemesi ve anlaşılabilir demir donatı çözümleri ve çizimleri RISAFoundation’ ı ayrı tutan özelliklerden sadece bazılarıdır. 

Slideshow

RISAFoundation GenelÖzellikleri 

Otomatik Ağ “Mesh” üretilmesi Plaklar, iyi oluşturulmuş dörtgen form içinde (Üçgen değil) otomatik olarak belirleniş “mesh” boyutlarına ayrıştırılabiliyor. Kirişler otomatik olarak ayrıştırılabiliyor. 

*Kalın Plak Modellemesi 

RISAFoundation ile “Kalın plak modelleme Metodu” diğer yazılımlarda bulunan “İnce Plak Modelleme” metodu prosedüründen daha gerçekçi sonuçlar sağlar. 

RISA-3D ve RISAFloorIntegrasyonu 

RISAFoundation çok başarılı bir “Standalone” uygulamasıdır. Risa Yapı Sistemi ile ful entegrasyon onu üst seviyelere çıkarır. Projenin tüm temelleri bir model içinde, bir dosya içinde aynı ortam içerisinde düzenlenebilir. Bütün yükler temellere optimize edildiği gibi uygulanır. 

Anlaşılabilir Çelik Donatı Hesabı ve Detaylandırması 

RISAFoundationherhangi bir yönde size plak tasarım ve detaylandırması için özgürlük verir. Aynı zamanda Bağ kirişleri, kazık temeller ve tekil temeller otomatik olarak tasarım ve detaylandırılması yapılır. Çelik donatı metrajı ve DXF formatına ihraç olanağı vardır. 

Spesifikasyonlar

RISAFoundation v7 Özellikleri 

Modelleme Özellikleri 
Radye temeller, isitinat duvarları, kazıklı temeller, kirişli temeller, birleşik temellerin, sürekli temellerin herhangi kombinasyonları temel sistemleri olabilir. 
Döşeme kalınlıkları değişen herhangi bir keyfi şekli olabilir ve açıklıklar ve süreksizlikleri içerebilir. 
• Kolon başlıkları radye temellere ve sürekli temellere uygulanabilir 
• Model anddesigngradebeams: betweenslabs, on slabperimeters, betweenspreadfootingsandindependent 
• Temel sistemi boyunca değişken zemin özelliklerinin kullanılabilmesi. 
• Nokta destekleri modelin her tarafına eklendirilir. Destekler rijit, çekme, sadece basınç sadece veya çekme-basınç yayı olabilir. 
• Dairselradye temellerin otomatik oluşturulması 
• Grafik çizme/düzenleme gibi kapsamlı CAD, size çizim ve modifiye ile birlikte aynı zamanda snap, kopya, ölçek, sil,vb. gibi özellikleri kullanmanıza olanak sağlar. 
• Çok yönlü çizim ızgaraları (dik, radyal, çarpık, DXF örtü) 
• Evrensel snap, ızgara olmadan çizim yapmanıza olanak sağlar. 
• Güçlü grafik seç/seçme araçları ile kutu, çizgi, poligon, kriterigerialma, tablo tabanlı, kilitleme ile oluşturma. 
• Kesme, yapıştırma, tarama, doldurma, sırlama, ara vb ile Doğru Tablolama düzenlemesi. 
• Otomatik zamanlı backupalama, ve limitisiz ileri / gerial 
• Tablolar ve grafikler arası dinamik senkronizasyon 
• Sabit yayın hata kontrolü ile bilgi doğrulama 
• Tüm birimleri ve birim çevirmelerini istediğiniz zaman yapmanıza olanak sağlar. 

AnalizÖzellikleri 

• Iyi biçimlendirilmiş dörtgen elemanlar halinde plakalar otomatik ağ oluşturulması (üçgen elemanlar ağ olrak oluşturulmaz.) Bütün bunlar kullanıcının hiçbir müdahalesi olmaksızın program tarafından kullanıcıya hissettirilmeden yapılır. Kullanıcı isteğe bağlı olarak ağ boyutlarında değişikliğe gidebilir. 
• Fiziksel elemanlar,otomatik olarak eklenen İçsel oluşturulmuş ağ noktalarında yardımcı kirişler için kullanılır 
• Zemin yayları rijitliği zemin yataklanmamodülüne ve temel döşeme alan koluna göre otomatik olarak hesaplanır. 
• Temel döşemelerinin ve kirişlerinin öz ağırlıkları otomatik olarak hesaplanır ve isteğe bağlı olarak hesap dışıda tutulabilir. 
• Temel döşemelerinin istenilen herhangi bir bölgesine noktasal yük, noktasal moment, çizgisel yük, alansal veya bölgesel yükler tanımlanabilir. 

Grafik Özellikleri 

Sınırsız eşzamanlı pencere modeli görünüm seçenekleri 
Çizim yaparken bile “Gerçek Ölçekli” saydam render alabilme. 
• Dakik yenileme için yüksek hızlı yeniden çizim algoritması 
• Dinamik zoom, pan, döndürme, kaydırma, snap görünüşleri 
• Font ve renk kontrolü 
• Kaydedilen görünümleri hızla, sık veya istenilen görünümlere geri almak 
• Kaydedilen seçimleri hızlı bir şekilde istenen seçim durumlarınageri almak 
• Sehim yapmış modelin çizgisel çerçeve animasyonu veya render görünüşünün alınması 
• Noktalar arası mesafeyi ölçmek için ölçüm 

Tasarım Özellikleri 

• Tasarım bantlarının kullanılarak gerekli donatı miktarının bulunması 
• Döşeme üzerinde kolayca tasarım bantları/kesmeleri çizilebilir. 
Tüm tasarım kesimlerinde eğilme ve kesme için tasarım 
• Radye temel veya sürekli temellerde kolon başlıklarının tasarımı 
• Ayrık sürekli temellerin optimizasyonu ve tasarımı 
• Takviye kirişleri otomatik olarak tasarlanır ve detaylandırılır. 
• İstinat duvarı hesabı ve tasarımı 
• Kazık ile desteklenmiş döşemeler 
• Kazık başlığı donatı tasarımı ve kesme kontrolleri 
• Otomatik Kabuk oluşturma ve demir donatı hesabı 
• Betonarme DizaynKodları: ACI 11/08/05/02/99, CSA A23.3-04, NTC-DF 2004, SBC 304-2007 
• Otomatik kodlandırılmış (ASCE, IBC, ACI, International) Yük kombinasyonu oluşturmaaynı zamanda kullanıcı tanımlı kombinasyon oluşturma olanağı 
• Radye temellerde ACI koduna göre zımbalama kesmesi kontrolü yapılması… 

Sonuç Özellikleri 

• Renk görselliğine dayalı temel döşeme sistemleri; 
• Enine Kesme 
• Eğilme momentleri 
• Yer değiştirmeler 
• Zemin Gerilmeleri 
• Tasarım sonuçlarının grafiksel ve tablo gösterimi 
• Döşeme sehim durumu animasyonu ve yazdırılması 
• Çizgi kesme aracı herhangi bir yönde, sadece bir çizgi çizerek, temel döşemesi üzerinde herhangi bir yerde kesme kuvvetleri ve momentlerin dağılımını göstermektedir 
• Genişletilmiş diyagramlar ve detaylı tasarım ve kuvvet ile kapsamlı takviye kirişi detay raporu
• Kiriş ve döşeme tasarımları için donatı detaylandırması 
• Bir tasarım batı için toplam moment ve kesmelerin grafiksel gösterimi 
• Tüm çıktının sıralama ve filtreleme ile elektronik tablo sonuçları 
• Demir donatı çizelgesi ve DXF ihracı 

Entegre Yapısal Tasarım 

RISAFoundation RISA-3D ve RISAFloor ile tam olarak entegre veya tek başına çalışan komple bir temel çözümüdür. 
RISA-3D, RISAFloor ve RısaFoundation birbirine sıkı bir şekilde entegre olmuş aynı bina modeli üzerinde tek bir program gibi çalışır. Her iki yöndende bilgilerin tam akış ile, RISAFloor ile yerçekimi sistemleri, , RISA-3D ile yanal yüklerin,veRISAFoundation ile temel sistemlerinin optimize edilmesi. Bütün reaksiyonlar komple temel sistemi detaylandırılması ve dizaynı için otomatik olarak RisaFoundation’ a gönderilir. 

Genel Özellikler 

Windows XP (32-bit) ve Windows Vista / 7/8 / 8.1 (32 & 64-bit) için optimize edilmiştir. 

• Geniş özelleştirme seçenekleri ve varsayılan kullanıcı ayarları 
• Kapsamlı baskılı referans kılavuzu ve öğreticiler 
• Profesyonel Mühendisler tarafından sağlanan teknik program desteği. 
• İlk yazılım satın alınması 6 aylık ücretsiz bakımı içermektedir. 
• Bakım programı teknik destek ve program yükseltmelerini içerir.