logo_CivilFEM_amarillas-300x206

CivilFEM Intro- CivilFEM Giriş Seviyesi

CivilFEM 2016 PROGRAMINA GENEL BAKIŞ

CivilFEM 2016 , temel non-lineer ve dinamikler ile deprem analizi gibi yapısal sorunların üzerinde çalışan inşaat mühendisleri için özel olarak hazırlanmıştır. Bu program  önemli ölçüde yenilikçi, inşaat süreçlerinin riskini azaltabilicek erkenden iyi çözümleri belirlemek için hazırlanmıştır. Aynı zamanda  yapısal tasarım ve analiz sürecinin verimliliğini arttırabilecek şekilde tasarlanmıştır.

CivilFEM' in anahtar sağlayan kabiliyetleri yerleşik olarak uluslararası betonarme ve çelik yapı standartları, hem de diğer inşaat mühendisliği standartlarına göre tasarım doğrulamalarını içerir. Yük sırası geçmişi, sismik analiz için otomatik davranış spektrumları ve doğrusal olmayan tanım alanınında analiz gibi belirli mühendislik yapısal analiz çıktıları tam olarak desteklenmektedir. Model oluşturma malzemeler ve sıcak haddelenmiş yapısal çelik kesitler kütüphanesinin CivilFEM 2016 dahil olması nedeniyle son derece verimlidir.Tüm malzeme özellikleri zamana bağlı olan ve gerçek gerilme-deformasyon diyagramları ve gelişmiş doğrusal olmayan davranışın tanımına imkan verdiklerinden son derece hassas çözümler mümkündür.

Bazı özellikler şu anda geliştirilmektedir. Ek kabiliyetleri gelecekteki ürün sürümleri yakında olacaktır.

Daha fazla ayrıntı için yerel distribütör(3epromimarlik.co), (statikprogramlar.com) veya Firma Ana merkezi  INGECIBER ile irtibata geçiniz.

CivilFEM INTRO ÖZELLİKLERİ

Birçok uluslararası dilde Kullanıcı Ara yüzü. İlk CivilFEM yayımı arayüzü, menüler ve diyaloglar toplam lokalizasyonu sunan İngilizce, Çince ve İspanyolcayı destekler
CivilFEM' in güçlü bir birim dönüştürme sistemi vardır.kullanıcı birimlerinin herhangi bir kombinasyonu analiz öncesi ve sonrası süreç adımlarını değiştirebilir ve seçebilir ve bununla birlikte CivilFEM istenen sistemin tüm birimlerin sunumunu değiştirecektir.Standart sistemler ( Uluslararası Sistem Birimleri, Imperial Birimleri) uygulanır ve farklı sistemleri ile ilgili birimler karıştırılır ve eşleştirilebilir.CivilFEM herhangi bir zamanda, kullanıcı tanımlı sistemde otomatik olarak birimleri dönüştürecektir.Farklı değerleri birimlere dönüştürme aşağı açılır menüde birimi yeni birim olarak seçmek kadar kolaydır.
units_1-2
Marc tarafından desteklenen CivilFEM modern analiz çözümünü performansını ve hızını artırmak için çok çekirdekli işlemcilerin kullanır. Bu olasılık çok çekirdekli bilgisayarlarda ve büyük modellerde mükemmel ölçeklenebilirlik verir.
Mühendisler model İthalat seçeneğini kullanarak CivilFEM ile oluşturulan herhangi bir modeli ithal ederek yeniden kullanabilir. Bu işlem aynı geometri dayalı modelleme sürecinde harcanan zamanı en aza indirerek tek bir modelden yeni analiz oluşturulmasına olanak sağlar. Mühendisler koordinat sistemleri, geometri, malzeme, kesitler, yapısal elemanlar, model birim faydaları, iletişimli yük gruplarını, sınır koşulları ve / veya başlangıç koşulları gibi farklı ithal seçenekleri arasından seçim yapabilir. import_1-1-300x222
Modelleme toplam Otomasyonu, bölümlendirme çözme post işlem adımları CivilFEM Python arabirimi özelliğini kullanarak elde edilebilir. Kullanıcı, eklenmiş yararları ile güçlü bir modern standart dil ile tasarım sürecine programlı bir yaklaşım (makro) sağlayan, Python programlama dilini kullanarak her CivilFEM işlevini erişebilirsiniz. Kullanıcı kolayca elde edilen döngüleri kullanarak tekrarlayan geometriyi girebilir ya da sonuçlara dayalı olarak tasarımı koşullu değiştirebilir.Eğer gerekirse, program değiştirilebilir ve daha sonra yeniden kullanılabilir tüm kullanıcı veri girişi ile bir piton makro kaydedebilir. python_1-2
Birkaç Model elemanı, aynı anda işlemleri gerçekleştirirken modelleme sürecini hızlandırmak için beraberce gruplandirilabilir.Her türlü Eleman kavramsal birimlerinde modeli düzenlemek için gruplandırılabilir, böylece kullanıcı kolayca bir gruba ait tüm elemanları seçmesi ve onlarla birlikte çalışması mümkün olacak. groups_1-1
Modelin çözümünden sonra, mühendisler genellikle tüm süreç boyunca yapılan sonuçları ve tasarım kararları içeren bir rapor oluşturmaya ihtiyaç duyar. CivilFEM otomatik olarak bu tür raporlar oluşturmak için seçenekler içerir.Raporlar geometri elemanları, malzeme, kesitler, yapı elemanları, vb (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir ön işlem veya post-işlem verisi/ kullanıcı ihtiyaçları, verilerini içerebilir. reports_1-2
Modern yapı tasarımları esnek bir yaklaşım gerektirmektedir.CivilFEM Model tanımlamak için sabit sayıları kullanmak yarine, saysal ve vektörel parametreleri ve matematiksel ifadelerin vasıtasıyla parametreli modeller gerçekleştirmek için doğru araçları sunar. parameter_1

CivilFEM her biri spesifik probleme uygun, çeşitli analizleri destekler.Hareketli veya var olmayan geçici yüklerin olduğu yerlerde statik yük durumları için, statik doğrusal veya doğrusal olmayan analizler yapılabilir.Sonuçlar hesaplama zamanını az miktarda kullanarak, gerçeğe yakın bir yaklaşım verecektir
static_1
Kullanıcı belirli bir süre içinde bir modelin tepki elde etme için ihtiyacı olursa CivilFEM geçici bir analiz yapmak için seçenek sunar.Bu durumda, bir zaman bağımlı yük uygulanır ve sonuçlar, önceden tanımlanmış bir zaman aralığı üzerinden hesaplanır. Kullanıcı hesaplanan zaman adımlardan herhangi birinde sonuçlarını analiz edebilecektir ve bu zaman aralığı üzerinden modeli tepkisini kontrol edebilecektir.CivilFEM ile Yazılımda bulunan herhangi bir ve / veya tüm nonlineerlik türlerini göz önünde bulundurarak, doğru doğrusal olmayan geçici analiz yapmak mümkün.
transient_1
Bir modelin mod şekilleri ve titreşim frekanslarının toplanması herhangi bir yapının tasarım sürecinin önemli bir parçasıdır. CivilFEM özellikle bu tür analizleri yapmak için bir modal analiz seçeneği sağlar.Sonuçlar, belirli frekanslardaki veya nodal ile ilgili etkilerin amplifikasyon etkilerini sonra analiz etmek için geçici, harmonik ya da spektral durumlarında kullanılabilir.
modal_1-1
Döngüsel yükler köprüler üzerinde araç trafiği veya yürüyüş yollarındaki yürüme ,bina içinde motor çalışmaları, rüzgar girdapları gibi mühendislerin analiz etmelerine ihtiyaç duyduğu çalışmaların ortak bir bileşenidir.CivilFEM kullanıcının yük genişliğini ve aşamalarını kullanılarak döngüsel yük tanımlayabilmesine olanak sağlayan güçlü bir harmonik analiz seçeneği içerir.Çalışma ve sönümleme için frekans aralığı da tanımlanabilir.CivilFEM bu frekansların arasında yapının tepkisi analiz edecektir, böylece mühendisin amplifikasyonu ya da yapıda diğer herhangi bir harmonik kaynaklı sorunları tahmin etmesine olanak sağlayacaktır.
harmonic_1
CivilFEM güçlü sismik analiz kapasitesine sahiptir.Kullanıcı uluslararası standartlara göre, bilinen spektral uyarım altında bir yapının tepkisi hesaplayabilir.Bir kullanıcı tanımlı davranış spektrumu standartların dışında tanımlanan belirli koşullar altında davranış tepkisi elde etmek için girilebilir. Otomatik mod ve yön ve tipik sismik kombinasyonları mevcuttur.kullanıcının ön gerilimli modal analizinin yanı sıra sismik analizler tanımını içine çıkarılacak frekansların ya da mod sayısı aralığı gibi modal analizi tanımlama seçeneği vardır.Bununla birlikte, kütlelere gelen kuvvetler eklenmiş kütlelere yük gruplarının bir takıma çevrilmesine izin verilmesini kolaylaştıracak, bu şekilde bu kuvvetler modal anzlizdeki kütlelerin hesaplanması gibi elde edilecektir
seismic_1-1
İnce elemanların burkulma etkisi davranışı kolaylıkla CivilFEM içinde burkulma analizi seçeneğini kullanarak yapılabilir.Analiz kullanıcıya burkulma şekli ve kritik burkulma yükünü sağlayacaktır.CivilFEM Advance karmaşık burkulma, karışık elamanlar ile lokal burkulma ve doğrusal olmayan burkulma problemlerini analiz edebilir. Bu analiz tek bir eleman burkulma hesaplamaları ile sınırlı değildir.
lin_buck_1
MSC Marc tarafından desteklenen CivilFEM piyasada bulunabilecek en iyi doğrusal olmayan çözücülerden birisidir.Bu geometrik non-lineariteler CivilFEM programının diğer gelişmiş analiz özellikleri ile birlikte kombine edilir, karmaşık doğrusal olmayan problemler kolayca çözülebilir ve modellerde kullanıcıya son derece doğru sonuç veren, geometrik (CivilFEM Advanced programında bulunan doğrusal olmayan elemanlar ve malzemeler ) non- linearite ile CivilFEM içinde post-işlem ile çözülebilir.Hassas adımlama ve yakınsama seçenekleri ve algoritmalar çözüm süreci üzerinde tam analist kontrolü verecek ve azaltılmış yakınsama süreleri ile sonuçlanacaktır.
large_deform_1

Modelleme adımı, kullanıcının tasarım sürecinde neredeyse zamanın çoğunu geçirdiği adımdır.CivilFEM, bu görevi kolaylaştırmak için gerekli modelleme araçlarını sağlar, böylece mühendis tüm modellemeyi kolaylıkla gerçekleştirebilir. CivilFEM çıkarma, dairesel devir ve boolean gibi geometri işlemlerinin yanı sıra noktalar, eğriler, yüzeyler ve hacimler için modelleme araçları uygular.Geometri, modelleme sürecinin bir parçası olarak kopyalanabilir, taşınabilir, döndürülebilir ve aynalanabilir. Bu araçları kullanarak kullanıcı herhangi bir şekli doğru ve hızlı bir şekilde modelleyebilecektir.
Sample Description
Sample Description