ArmCAD Betonarme Yapı Elamanlarını Detaylandırma Programı


ArmCAD programı, Autodesk AutoCAD’in ayrılmaz bir parçası olarak, betonarme yapıların demir detalaylandırmalarını, yüksek ve kaliteli profesyonel çizimler yaparak kolaylaştırır.ArmCAD programı kullanıcıyı çalışmalarının en yorucu kısmından muaf tutar.(- Sonraki tüm değişiklikleri otomatik güncelleme ile birlikte, hata denetimi, sınıflandırma, pozlama, işaretleme, numaralandırma, şekillendirme, ankraj…)

 Program otomatik olarak, her bir demir çubuk geometrisini ve adedini son derece doğru ve kesin sunan, şartnamelere uygun olarak çizim içinde hazırlar..Demir Donatı miktarı düzenleri toplamını temsil eden bir demir donatı tekrarı, otomatik olarak özellikleri ile birlikte oluşturulur. Hasır donatı kullanıldığında, uygun hasır kesme dizaynı otomatik olarak özellikleri ve özet ile birlikte oluşturulur.Bir Hasır donatı kesme tasarımı, kesim ve kullanılmayan hasır donatı bölümlerinin mümkün olduğunca en az olmasını sağlar. 

Sayısız kullanıcılarımızın taleplerini öngörerek, kesme kenarı teknolojisi ve engin tecrübesi ile birlikte kullanarak, demir donatı detaylandırma sürecini, büyük ölçüde hızlandıran, kolaylaştıran ve yorucu ve hata eğilimli süreci kontrol altında tutan bir program ile geldik. 

Temel Özellikler

ArmCAD programı mühendisler ve teknik ressamların kullanımı için tasarlanmıştır bir programdır:
• En zor ve karmaşık betonarme yapılarda dahil olmak üzere, donatı demir özelliklerine ve yenileme ile birlikte anlaşılabilir ve kullanımı kolay,  as-built çizimlerini hızlı ve temiz bir şekilde yapmanızı sağlar.
• Resmi standartlar ve kullanıcı standartlarına göre kolayca adapte edilip özelleştirlebilir.
• Tümüyle AutoCAD ile entegre ve tam kapasite olarak çalışır.

ArmCAD 2005 Programının Temel Özellikleri:

• Donatı çubukları için Çizim(Drawing)ve editing ile Çizim(Drawing)ve Düzenleme(editing) serileri
• Enkesitler (Cross sections) için Çizim(Drawing) ve Düzenleme(Editing)
• Etiketleme(Labeling)ve Donatıların işaretlenmesi(marking bars)
• mesh reinforcement (Hasır donatı) için Çizim(Drawing)ve (Düzenleme (editing)
• Tipik betonarme yapılarda hazır donatı çizelgeleri ve formları oluşturma. (Wizard)
• Otomatik olarak raporların oluşturulması(Şartname, özetleme, hasır donate kesim dizaynı).
• Bir adımda ölçülendirme ve donatıların as-built çizimlerine adapte edilmesi.(Analiz için Tower7 programı ile direk bağlantı). 
•AutoCAD programı ile tümüyle bir bütün olarak çalışır.
• Tam olarak uyarlanabilir.

ArmCAD 2000 ile Karşılaştırıldığında Temel Yenilikler

ArmCAD programı selefi ile karşılaştırıldığında 100’den fazla nitel gelişmeler içeren yepyeni bir programdır. Bazı ana özellikler:

• Kapsama çizgileri ile yeni bir çizim tekniğini, biçim hatları boyunca doğrudan çizim sağlamasıkesin bir biçimde çizim sürecini hizlandırır;
•Standart bar ve standart formlar atanması sırasında, onları önemli ölçüde tanımlanmasını kolaylaştıran yeni seçenekler;
• Düzenlemeleri, ölçü birimlerini ve etiketleme oluşum yollarını özelleştirmede tam bir özgürlük;
• Özellikle bar, kafes, hasır, enkesit ve seriler ve etiketlemeler gibi çeşitli öğelerin planları, (çizimde bunları görüntüleme) sayısı arttırılmıştır;
• Eğimli düzlemleri ve çeşitli çubuk yoğunlukarına sahip çeşitli alanları içeremiş plan görünüşleriiçindeki serileri kapsamı alanı içine alınabiliyor;
• Plan görünümünde iken değişken serileri kolayca kapsamı alanının vasıtasıyla tanımlanır;
• Bar öğelerini ve geniş bir ölçekteki öğelerin kriterlerini sıralamada geliştirilmiş yöntemlerin yönetilmesi;
• kafeslerin yerleştirilmesi için geliştirilmiş bir algoritma içinde yeni seçenekler ile sonuçlandırıldı; 
• eğik düzlemlerde kafesleri yerleştirmek;
• Yapıda, rasgele seçilmiş bir yere karşılık gelen bir kesitin oluşturulması tüm demir donatı türleri içinde mümkün hale getirilmiştir. (çubuklar, örgü, hasır,karışık).
• Rapor kalitesi önemli ölçüde iyileştirilmiştir. Formlari ve içerikleri özelleştirmede tam bir özgürlük içeriği geliştirilmiştir.
• Tipik betonarme yapılar için komple donatı şeması ve formların dialog kutusu(Wizard) tanımlaması ile yaratılması;
• Donatı demirinin Tower5 programından ithalinde önemli derecede düzeltme yapılması;
• Kullanıcı arayüzündeki değşikliğin program ile çalışma kolaylığını ve verimliliğini hızlandırması

Gerekli Bilgisayar Konfügrasyonu

 • Windows XP, Vista, 7 or 8
• AutoCAD 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 veya 2016 (32-bit veya 64 bit)